VELIKI SERVIS

VELIKI SERVIS

Veliki servis uključuje promjenu nekoliko jako bitnih djelova koji se najviše troše tokom svakodnevne vožnje automobila. Djelovi za veliki servis koje je potrebno promijeniti na odgovarajućoj kilometraži su:

• Zupčasti kaiš

• Roler zupčastog kaiša

• Španer/natezač zupčastog kaiša

• Vodena pumpa

• PK kais

• Antifriz

Kada je potrebno uraditi veliki servis?

Na pitanje na koliko se radi veliki servis teško je dati precizan odgovor. Automobil koji se vozi svaki dan, pogotovo na kratkim distancama, će imati kraći interval velikog servisa od automobila koji se vozi na dužim relacijama. Na nekim automobilima, prema fabričkim uputstvima, predviđeno je da se veliki servis radi na pređenih 120 000 ili čak 240 000 kilometara. Međutim, opšte mišljenje je da bi veliki servis trebalo obavljati na pređenih 60 000 do 80 000 kilometara ili na svake četiri do pet godina ukoliko se za to vrijeme ne dostigne ta kilometraža. Naravno, u zavisnosti od uslova u kojima se vozilo koristi (poput ekstremnih vremenskih prilika, gradske vožnje, vožnje po lošem terenu) moguće je da taj vremenski period bude kraći.

Zupčasti kaiš

Zupčasti kaiš je jedna od bitnijih komponenti u radu motora. Iz tog razloga potrebno je voditi računa o njemu jer može napraviti veliku štetu. On povezuje radilicu, za koju su vezani klipovi, sa bregastom osovinom koja kontroliše rad usisnih ventila kroz koje ulazi vazduh ili smješa goriva i vazduha i izduvnih ventila kroz koje se izbacuju ostaci nakon sagorijevanja. Dakle, oni sinhronizuju kretanje klipova i rad ventila, inače motor ne bi mogao ispravno da radi. Kod nekih motora zupčasti kaiš pokreće i pumpu za vodu (tj. rashladnu tečnost). Naime, neispravnost zupčastog kaiša može dovesti do sudara klipova i ventila, uništenja ležajeva, klipnjače, a u nekim slučajevima i bregastog vratila. Ako se zupčasti kaiš prekine tokom vožnje, bregasto vratilo prestaje da se okreće ostavljajući neke od ventila motora u otvorenom položaju. Teža radilica će nastaviti da se vrti po inerciji, krećući se klipovima gore i dolje. To će uzrokovati da klipovi udaraju ventile koji su ostali otvoreni. To može rezultirati velikim oštećenjima motora sa slomljenim ili savijenim ventilima, oštećenim klipovima i, eventualno, uništenom glavom i blokom motora.

Pumpa vode

Sistem za rashlađivanje je veoma kompleksan. Pumpa za vodu cirkuliše od 5 do 6 litara rashladne tečnosti kroz sistem preko zupčanika koji okreče zupčasti kaiš, održavajući optimalnu temperaturu motora i čuvajući ga od pregrijavanja. Pumpa funkcioniše tako što usisava vodu iz donje komore hladnjaka u prostor motora, gdje je predviđeno da dospije voda koja će preuzeti toplotnu energiju koju proizvodi motor.

Klinasti kaiš

PK kaiš je poseban remen koji služi za pokretanje pomoćnih agregata SUS motora, kao što su alternator, servo pumpa, pumpa za vodu, kompresor klima uređaja, i dr. U idealnim uslovima, kaiš može trajati u prosjeku 60.000 do 100.000 km. Međutim, neki kaiševi zahtijevaju prilagođavanje i redovnu provjeru. Ukoliko kaiš pukne ili sklizne, svi djelovi – počev od alternatora preko servo pumpe i rashladnog uređaja zaustavljaju svoj rad, ali posljedično mogu izazvati i određenu štetu. Redovnom zamjenom kaiša smanjuje se rizik od većih kvarova i oštećenja koji mogu nastati u tim slučajevima.

Mnoga današnja vozila opremljena su automatskim zatezačem remena – španerom, koji služi da zategne kaiš kako ne bi iskliznuo.

Obavezno provjerite klinasti kais ukoliko primijetite nešto od sljedećih stavki:

  • Škripa: Ukoliko kaiš proklizava, uglavnom se čuje neprijatni zvuk pištanja koji nastaje kao rezulat toga što kaiš i kotur više ne funkcionišu zajedno kako treba, što dovodi do oštećenja i krajnjeg pucanja kaiša. Ukoliko se ovi zvuci pojave, neophodno je što pre odvesti vozilo na pregled kako bi se spriječili dodatni kvarovi.
  • Smanjene performanse: Ukoliko dođe do oštećenja kaiša, velika je mogućnost pojave problema i kvarova u alternatoru, pumpi za vodu, rashladnom sistemu i slično. Kvarovi ovog tipa mogu biti veoma skupi.
  • Lampica za motor: Upozoravajuća lampica može biti znak da nešto nije u redu sa kaišem

Kod kojih automobila ,,ne postoji’’ veliki servis?

Postoje automobili čiji motor umjesto zupčastog kaiša ima lanac. Pošto lanac ne mora ni da se mijenja, onda praktično nema ni velikog servisa. Ipak, lanac nije vječan, uprkos tome što su mnogi domaći vozači uvjereni u to. On se takođe troši, isteže i slično, pa što je on u lošijem stanju, sve je veći njegov negativan uticaj i na lančanike i na sam rad motora. Stoga lanac treba redovno provjeravati.